Internet Archive BookReader

Maazor kolel ha-tefilot eha-piyuim le-khol moade el me-reshit ha-shanah ad aarit shanah : mesudar bi-shlemut ha-sidur uve-hanhagah mduyeet